Folkemord på jezidiene

I anledning 70-årsmarkeringene av FNs folkemordskonvensjon og FNs menneskerettighetserklærings retter HL-senteret 7. og 9. desember søkelyset mot kunnskap og dokumentasjon som forutsetning for å sikre rettferd  og rettsvern for jezidier og andre minoriteter. 

Vi sender direkte fra fagseminaret mellom kl 9.00-12.30

Illustrasjonsfoto: Kurdishstruggle @ Flickr.com

MELD DEG PÅ

Dette internasjonale ekspertseminaret vil omhandle betydningen av dokumentasjon for å kunne påvise folkemord og seksualisert vold i krig, finne savnede, forberede straffeforfølgelse og legge grunnlag for forsoning. Etter presentasjoner ved de internasjonale ekspertene, blir det en rundeborddiskusjon med jezidier som bor i Norge, fagpersoner fra norske NGOer og forskere.


PROGRAM 

Åpningsord:

  • Nariman Hame, jusstudent ved Universitetet i Oslo
  • Baba Cawish,  representant for jezidienes religiøse ledere 
  • Henrik Syse, nestleder i Nobelkomitéen og forsker ved Peace Research Institute Oslo – PRIO

Internasjonale talere:

  • Sareta Ashraph, Sjefsanalytiker, Commission of Inquiry on Syria (“De kom for å ødelegge: ISIS’s forbrytelser mot Jezidiene”): “Et kjønnsperspektiv på jezidifolkemordet”
  • Nagham Nawzat, Gynekolog på overlevendesenteret, Dahouk, Iraq
  • Kathryne Bomberger, Direktør for den Internasjonale Kommisjonen for Savnede Personer (ICMP): “Dokumentasjon av savnede personer etter konflikt og menneskerettighetsbrudd i Irak”
  • Miriam Puttick, Seniorrådgiver for Midtøsten og Nord-Afrika programmet, Minority Rights Group International: “Dokumentasjon av massemord - Sivilsamfunnets rolle”
  • Dr. Valeria Coterelli, Forskingsstipendiat ved Middle East Centre, London School of Economics and Political Science: “Demografrisk dokumentasjonsprosjekt om jezidi ofre“
  • Dr. Zeynep Kaya, Forskningsstipendiat ved Middle East Centre, London School of Economics and Political Science: “Et kjønnsperspektiv på jezidifolkemordet – effekter på kvinner og kjønnsbaserte normer”

Moderator: Ingvill Plesner, Minoritetsnettverket, HL-senteret

Publisert 9. nov. 2018 13:06 - Sist endret 6. des. 2018 11:15