Filmvisning: Tysklandsstudenter - 75 år etter

«Tysklandsstudenter» var Elsa Kvammes første dokumentarfilm og ble tatt opp i 1995/96, mens mange av studentveteranene fortsatt var i live.

Filmen forteller historien om hvordan noen av dem opplevde arrstasjonen 30. november 1943,
og om det merkverdige fangenskapet. Den ene gruppen ble sendt til Sennheim for å omskoleres til å bli en SS-elite, mens den andre ble sendt rett til KZ Buchenwald.

Regissør Elsa Kvamme introduserer filmene.

Filmen er todelt: 1: Studenter i rasestaten; 2: Buchenwaldtåken. Den ble første gang vist i NRK i 1997.

Et arrangement i regi av HL-senterets venneforening.

Publisert 9. okt. 2018 17:55 - Sist endret 3. des. 2018 13:14