Fagseminar: En livssynslov til besvær: Lar særstilling og likebehandling seg kombinere?

Velkommen til et fagseminar om religion, livssyn og menneskerettigheter i en helhetlig stor­tingsmelding og ny felles trossamfunnslov som skal behandles av Stortinget i 2018.

Seminaret inngår i en serie av seminarer, konferanser og forelesninger arrangert av, eller i samarbeid med, Norsk senter for menneskerettigheter i 2018 i anledning Verdenserklæringen for menneskerettigheters 70 års jubileum. (Foto: UN)

Seminaret foregår på engelsk og norsk, og arrangeres av STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn), HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) og SMR (Norsk senter for menneskerettigheter).

Fra HL-senteret deltar forsker 1 Alexa Døving og prosjektleder Ingvill Plesner som leder seminaret.

Les mer og meld deg på her.

Publisert 9. feb. 2018 12:00 - Sist endret 26. okt. 2018 03:23