Boklansering: Nasjonens antiborgere

I boken Nasjonens antiborgere: Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964 tar forfatter Frode Ulvund for seg hvordan de religiøse gruppene jøder, mormoner og jesuitter ble ansett som fremmede, politisk farlige og uønskede i Norge i perioden fra 1814 til full religionsfrihet ble innført i 1964.

Som antiborgere – motsatser til gode norske borgere – spilte disse politisk og religiøst utstøtte gruppene en viktig rolle for den norske selvforståelsen og i definisjonen av en norsk identitet.

Forfatteren vil presentere boken og samtale med seniorforsker ved HL-senteret, Alexa Døving.

 

Publisert 29. jan. 2018 15:31 - Sist endret 25. okt. 2018 17:47