Åpent hus

Igjen åpner Villa Grande sine dører og inviterer Oslos befolkning til å besøke denne historisk interessante bygningen, inkludert rom som ellers er lukket for publikum. Historiker og forfatter Bodil Stenseth vil holde foredrag om Villa Grandes hundreårige historie, og historiker Carl Emil Vogt vil innlede til utstillingen som ble laget i forbindelse med markeringen.   

PROGRAM
Omvisninger i Villa Grande gjennom hele dagen, i tillegg til:

kl. 12.00 og 15.00 Foredrag om Villa Grande 100 år
ved historiker og forfatter Bodil Stenset

kl. 12.45 og 15.45 Kort innledning til utstillingen «Med krigshistorie i veggene – Villa Grande gjennom 100 år
ved historiker Carl Emil Vogt

Om foredraget Villa Grande 100 år
Villa Grande, som HL-senteret har holdt til i siden 2005, er kanskje Norges mest symboltunge bygning. Bygningen ble påbegynt av Sam Eide, generaldirektør for Norsk Hydro i 1917. Men byggherren for villaen, for det meste sto klar i 1920, var Henrik Østervold, skipsreder i Bergen. I 1941 beslagla Vidkun Quisling Villa Grande, og satte i gang store og kostbare arbeider. Gimle ble Quislings residens, og etterkrigstidens forskjellige leietakere av Villa Grande har vært opptatt av å avnazifisere bygningen.

Bodil Stenseth er historiker og forfatter. Boka "Quislings ran. Historien om Villa Grande", ble skrevet på oppdrag fra  et bokoppdrag HL-senteret, og utkom i 2017.
Samme år mottok hun Nesehornprisen, Klassekampens kulturpris, for sitt samlede forfatterskap.


Om utstillingen "Med krigshistorie i veggene - Villa Grande gjennom 100 år"
Huset kan knyttes til den gryende industrialiseringen etter 1905 og jobbetiden i Norge under første verdenskrig. I årene 1942-45 tjente huset som ”førerresidens” for Vidkun Quisling. Etter okkupasjonen var huset forlegning for allierte offiserer, privatbolig, sykehjem og utdanningssenter for helsepersonell. Samtidig har huset siden okkupasjonen stått som et symbol på Quislings landssvik. Den offisielle åpningen av Holocaustsenteret i Villa Grande i 2006 var et bevisst valg for å gi bygget en ny og positiv symbolverdi. Carl Emil Vogt viser rundt.

Carl Emil Vogt (1974), Historiker og forfatter. Doktorgrad fra UiO 2010 om Fridtjof Nansens humanitære arbeid. Har utgitt historiske biografier om Fridtjof Nansen (2011) og Herman Wedel Jarlsberg (2014). Sammen med Jan A.S. Brustad, Maria Rosvoll og Lars Lien utga han 2017 boken "Et uønsket folk. Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom 1915-1956".  For tiden arbeider han med bok om Kong Haakon VII som symbol og nasjonalhelt. Han har vært ansatt ved HL-senteret siden 2015.

Carl Emil Vogt
Bodil Stenseth

 

Publisert 27. aug. 2018 18:15 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34