2018 - Side 3

Tid og sted: 4. mars 2018 14:00, HL-senteret

Med Tor Johan Bøen på fiolin, Benedicte Royer på bratsj, Aurelienne Bauer på cello og Lorène de Ratuld på klaver. Det blir også stykker fremført av en klaverkvartett med Eugène Ysaÿe, Joseph Jongen og Guillaume Lekeu.

Tid og sted: 28. feb. 2018 13:0015:30, Litteraturhuset, Amalie Skram, Oslo

Velkommen til et fagseminar om religion, livssyn og menneskerettigheter i en helhetlig stor­tingsmelding og ny felles trossamfunnslov som skal behandles av Stortinget i 2018.

Tid og sted: 25. feb. 2018 14:0015:30, HL-senteret

Den 25. februar 1943 ble 158 jøder deportert frå Norge med skipet D/S Gotenland. I dette foredraget vil historiker Jon Reitan bruke 75-årsminnet om Gotenland-transporten til å diskutere de lange linjene av utvikling og endring i vår kollektive bevissthet om Holocaust.

Tid og sted: 18. feb. 2018 14:00, HL-senteret

Velkommen til klaverkonsert på HL-senteret med Vebjørn Anvik. Han vil fremføre tre av Beethovens sonater og en rondo.

Tid og sted: 11. feb. 2018 14:0015:30, HL-senteret, Huk aveny 56

HL-senteret gjennomførte i perioden 2015-2017 en oppfølging av undersøkelsen "Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter" (2012). Ved å gjenta den samme undersøkelsen har det vært mulig å kartlegge utviklingen av holdninger over tid.

Tid og sted: 10. feb. 2018 14:0015:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Idretten var en viktig del av norsk sivil motstand under 2. verdenskrig. Med bakgrunn i den nylig utkomne boka Skjebnekamp. Norsk idrett under okkupasjonen 1940-1945 vil Matti Goksøyr og Finn Olstad snakke om den spesielle stillingen norsk idrett inntok under okkupasjonen, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Tid og sted: 9. feb. 2018 11:0012:00, HL-senteret, Huk aveny 56, Oslo

I boken Nasjonens antiborgere: Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964 tar forfatter Frode Ulvund for seg hvordan de religiøse gruppene jøder, mormoner og jesuitter ble ansett som fremmede, politisk farlige og uønskede i Norge i perioden fra 1814 til full religionsfrihet ble innført i 1964.

Tid og sted: 5. feb. 2018 18:3020:00, HL-senteret, Huk aveny 56, Oslo

Villa Grande er en av Norges mest symboltunge bygninger. Historien spenner over to verdenskriger, en kort mellomkrigstid og en lang etterkrigstid. Men det er én epoke, de fire årene da Vidkun Quisling hadde sin residens i Villa Grande, som ble bestemmende for at Holocaust-senteret fra 2005 av skulle holde hus der.

Tid og sted: 4. feb. 2018 14:0015:30, HL-senteret, Huk aveny 56, Oslo

Statsviter Jacob Aasland Ravndal tar for seg utviklingen av høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa fra 1945 til 2015. Hvor stort er omfanget av denne typen politisk vold, hvem står bak angrepene, hvem blir angrepet, og hvorfor opplever noen land betydelig mer høyreekstrem vold enn andre?

Tid og sted: 26. nov. 2016 19:00, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Bente Kahan opptrer denne kvelden med egne melodier til dikt av den polske samtidsforfatteren Tadeusz Rózewich. Stykket hadde premiere i Wrozlaw, Polen i 2015, og var en del av programmet til "Wroclaw European Capital of Culture 2016".