Venneforeningen: Religionspolitikk

I 2017 kommer regjeringens forslag til en helhetlig livssynspolitikk. Hør hva Ingunn Folkestad Breistein, rektor ved Ansgar Teologiske Høgskole, Ingrid Rosendorf Joys, rådsleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Ingvill Thorson Plesner, seniorforsker ved HL-senteret, tenker om fremtidens livssynspolitikk.

Ingvill Thorson Plesners bok Religionspolitikk kom ut høsten 2016.

Dagens religions- og livssynspolitikk innebærer økonomisk støtte fra stat og kommune til alle tros- og livssynssamfunn som ønsker det, og det pågår nå en utredning om alternative finansieringsordninger og eventuelle nye krav som skal følge støtten.

Forslagene skal legges fram i ny felles lov om trossamfunn, som skal på offentlig høring i år. Ett av spørsmålene er om det skal stilles krav om at trossamfunn som mottar støtte skal ha kvinner representert i sine styrer og i andre ledende stillinger.

Er et slikt krav nødvendig på grunn av diskrimineringsvernet, eller krenker det livssynsfriheten? Og er det et egnet virkemiddel for å fremme kvinners rettigheter i praksis?

Publisert 4. apr. 2017 15:47 - Sist endret 26. okt. 2018 04:24