Venneforeningen: Antisemittisme i media - en pilotstudie

I 2016 gjennomførte HL-senteret, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, en pilotundersøkelse av antisemittisme i mediene. Kom og hør Jan Brustad, historiker og en av forfatterne bak undersøkelsen, snakke om hvordan antisemittiske og problematiske fremstillinger av jøder kommer til uttrykk i ulike medier i dag.

Historiker Jan Brustad

Publisert 20. feb. 2017 14:52 - Sist endret 26. okt. 2018 02:22