Foredrag: Den fremmede og staten

Historikerne Nik Brandal og Eirik Brazier viser i dette foredraget hvordan innføringen av ny fremmedlovgivning under første verdenskrig definerte og utdefinerte hvem som var en del av det norske samfunnet. Se foredraget i opptak.

Historiker Nik Brandal

Fremmedlovgivningen var den mest omfattende inngripen fra den norske staten siden 1600-tallet når det gjaldt hvem som hadde adgang til riket, og dermed også for hvem som var en del av – og utenfor – det nasjonale fellesskapet.

De umiddelbare konsekvensene av den nye fremmedloven skulle bli mest dramatiske for norske rom, men også for andre minoritetsgrupper innledet de nye fremmedlovene tiår med mistenkeliggjøring og ekskludering.

 

Publisert 20. nov. 2018 16:23 - Sist endret 20. nov. 2018 16:23