Foredrag: Konspirasjons-teorier og fremmedfrykt

Forestillinger om en jødisk sammensvergelse utgjorde et grunnelement i mellomkrigstidens antisemittisme, men slike konspirasjonsteorier sirkulerer fortsatt i dagens samfunn. Hvem identifiseres nå som konspiratørene og deres allierte?  Hva gjør slike forestillinger tiltrekkende? På hvilken måte utgjør de en politisk trussel? Hvordan kan de bekjempes?

Terje Emberland og Alexa Døving, begge forskere ved HL-senteret, har fulgt en rekke åpne facebooksider og identifisert komponentene i samtidens konspirasjons-forestillinger.

Foredraget gir en innføring i hva konspirasjonsteorier er, hva de handler om og hvordan de kommer til uttrykk på sosiale medier.

Her kan du se foredraget direkte, eller i opptak.

Publisert 13. sep. 2017 14:28 - Sist endret 26. okt. 2018 03:53