Foredrag: "Frykt og fiendebilder i et overopphetet Europa"

Flyktningstrømmer, terrorhandlinger og økonomisk usikkerhet har gitt sterke nasjonalistiske utslag i Europa. Stater krangler om flyktningkvoter og fri bevegelse av arbeidskraft. I dette foredraget drøfter forsker Cathrine Moe Thorleifsson hvordan fiendebilder blir mobilisert i respons til globaliseringens kriser.

Fra et Jobbik-arrangement i Budapest, 23. oktober 2015 

Grenser blir stengt og høyreradikale partier vokser markant. Basert på antropologisk feltarbeid blant støttespillere av høyreradikale partier i England og Ungarn ser Thorleifsson blant annet på hvilke gamle og nye temaer som inngår i anti-muslimske og antisemittiske forestillinger i disse to landene.

 

Om foredragsholderen:

Cathrine Moe Thorleifsson er forsker ved Sosial-antropologisk Institutt og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved UiO. Thorleifsson har en doktorgrad fra The London School of Economics and Political Science (2012). I 2015 utga hun boken Nationalism and the Politics of Fear in Israel. Thorleifsson har forsket på nasjonalisme, migrasjon og identitetspolitikk i en årrekke basert på feltstudier i Midtøsten og Europa.

 

Se foredraget direkte eller i opptak.

Publisert 19. jan. 2017 15:12 - Sist endret 26. okt. 2018 02:53