Boklansering: Himmlers valkyrier - Norske frontsøstre på Østfronten

Forfatter Eirik Gripp Bay vil gi en kort introduksjon til frontsøstrenes historie, samt gå inn på hvordan denne gruppen er forstått tidligere. Boken ser med et kritisk blikk på noen av hovedelementene som stadig er gjentatt når det gjelder disse kvinnene, blant annet at de ofte var politisk naive eller uinteresserte. Se Gripp Bays foredrag i opptak.

 

Publisert 20. nov. 2018 15:28 - Sist endret 20. nov. 2018 15:28