Boklansering: The Soviet Union and the Gutting of the UN Genocide Convention

Møt Anton Weiss-Wendt, forfatter av boken og seniorforsker ved HL-senteret, i samtale med historiker Kim C. Priemel (UiO).

Folkemordskonvensjonen ble vedtatt i desember 1948 av FN. Takket være den kalde krigen, og først og fremst Sovjetunionen, fremstår folkemordskonvensjonen som et svakt internasjonalt dokument med liten kapasitet til å beskytte befolkningsgrupper.

Ved å bruke kilder fra russiske, amerikanske og britiske arkiver, viser Weiss-Wendt hvordan et viktig dokument om menneskets rettigheter ble ødelagt av maktpolitikk.

 

Du kan også se boklanseringen direkte, eller i opptak.

Publisert 30. juni 2017 16:08 - Sist endret 6. nov. 2018 15:43