Boklansering: Himmlers valkyrjer. Frontsøstrene på Østfronten.

Velkommen til boklansering på HL-senteret! Forfatter Eirik Gripp Bay vil gi en kort introduksjon til frontsøstrenes historie, samt gå inn på hvordan denne gruppen er forstått tidligere. Boken ser med et kritisk blikk på noen av hovedelementene som stadig er gjentatt når det gjelder disse kvinnene, blant annet at de ofte var politisk naive eller uinteresserte.

Bildet er hentet fra boken. Kilde: Bundesarchiv.

Boken viser til at det er noen hovedelementer som stadig er gjentatt når det gjelder disse kvinnene, og tar for seg kildene til disse oppfatningene og gjennomgår dem kritisk. I tillegg presenterer den et litt annet bilde av denne gruppen med kvinner, hvor mange måtte betale med livet for valget de tok – å tjenestegjøre i det nazifiserte, tyske Røde Kors.

Frontsøstrene tilhørte det tyskerne mente var en "germansk folkegruppe". De ble rekruttert inn i det samme systemet som de norske SS-frivillige frontkjemperne, og mange ble også utplassert på lasarett tilknyttet tyske SS-divisjoner eller SS-leirer, sykehus eller konsentrasjonsleirer. Enkelte ble med så langt øst som til Kislovodsk i Kaukasus, og mange av dem fikk oppleve storkrigen på ekstremt nært hold. Flere ble drept - og nær sagt alle ble merket for livet. Hva var de med på som del av den tyske invasjonsstyrken i øst?

Eirik Gripp Bay er utdannet lektor i engelsk og historie ved UiO. Han leverte sin masteroppgave om de norske frontsøstrene høsten 2014, og våren 2015 fikk han tildelt midler fra Fritt Ord som støtte til prosjektet med å gjøre om temaet fra masteroppgaven til en bok. Han jobber som lektor i historie og engelsk i Osloskolen i det daglige.

Les mer om boken

 

Se boklanseringen direkte på nett. 

Publisert 13. sep. 2017 13:49 - Sist endret 6. feb. 2020 12:29