Boklansering: Et uønsket folk.

Velkommen til boklansering på Villa Grande! Et uønsket folk tar i første rekke for seg norske myndigheters politikk overfor rom fra 1915 til 1956. Gjennom hele denne perioden førte den norske staten en ekskluderingspolitikk overfor norske rom, som tok sikte på å frata dem deres statsborgerskap og i ytterste konsekvens å utvise dem fra landet.

Familien Josefs pass fra 1930. På siden der nasjonalitet var angitt, var «norsk» strøket ut og erstattet med «ingen». Kilde: Archives générales du Royaume.

 

I boken får man også et nærmere innblikk i noen av skjebnene beskrevet i  HL-senterets rapport "Å bli dem kvit". Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom. Rapporten ble skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 og bidro til at statsminister Erna Solberg, på vegne av den norske stat, beklaget den rasistiske ekskluderingspolitikken som ble ført mot norsk rom før og etter andre verdenskrig, og de fatale følgene dette fikk under Holocaust.

Et uønsket folk utgis av Cappelen Damm forlag og presenteres av forfatterne, historikerne Carl Emil Vogt, Maria Rosvoll, Lars Lien og Jan Brustad, alle ansatte ved HL-senteret.

Du kan se opptaket av boklanseringer her.

 
Publisert 13. sep. 2017 11:03 - Sist endret 7. nov. 2018 10:24