Seminar: Kirken og jødene - i skyggen av Martin Luther

Det er i år 500 år siden reformasjonen startet, og seminaret vil blant annet se på kirkens forhold til jødene opp igjennom historien, men vil også ta for seg forholdene i dagens Norge, og hvordan temaet formidles i prekentekster og trosopplæring. Det vil være både historiske og dagsaktuelle foredrag, i tillegg til en paneldebatt med sentrale aktører fra både kirkelige og jødiske miljøer.

Program:

Innledning:

 • Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør ønsker velkommen
 • Berit Hagen Agøy, generalsekretær Mellomkirkelig Råd
 • Kristin Gunleiksrud Raaum, generalsekretær Norske kirkeakademier 

 

Foredrag:

 • 10.15: Forholdet mellom jøder og kristne i en tidlig fase v/Oskar Skarsaune, professor emeritus, MF
 • 10.45: Forholdet mellom kristne og jøder fra tidlig nytid til i dag - et historisk omriss v/Øivind Kopperud, forsker, HL-senteret
 • 11.15: Pause
 • 11.30: Preken om den barmhjertige samaritan  - hvordan fortolkes budskapet i dag v/Åste Dokka, prest og dr. theol.
 • 12.00: Lunch
 • 12.30: Kunstnerisk innslag v/Guy Sion
 • 13.00: Eksempler på antijødiske holdninger i preken og forkynnelse v/Gunnar Haaland, førsteamanuensis, HiOA 
 • 13.20: Hvordan oppleves dette fra jødisk side v/Joav Melchior, rabbiner DMT

 

Panelsamtale: Kirken og jødene – i skyggen av Luther

13.45: Panelsamtalen ledes av Håkon Harket, forlagsredaktør Press.

 • Joav Melchior, rabbiner DMT
 • Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin
 • Kari Mangrud Alvsvåg, prost i Sarpsborg
 • Ole Andreas Kvamme, stipendiat – Institutt for lærerutdanning og skoleforskning - UiO

 

Seminaret arrangeres av: Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter (HL-senteret), Norske Kirkeakademier (NKA), Mellomkirkelig råd for den norske kirke og Det Mosaiske Trossamfund (DMT)

Meld deg på seminaret her innen 7. november.

Du kan også se foredraget direkte, eller i opptak.

 

Publisert 13. sep. 2017 12:23 - Sist endret 6. nov. 2018 15:16