Paneldebatt: Trues demokratiet fra sentrum

Den økonomiske krisen, flyktningkrisen og flere terrorangrep har ført til økende politisk polarisering i hele Europa. Partier på ytre høyre-fløy får stadig flere stemmer og blir mer og mer akseptert som styrende partier.

Nå har en forskergruppe fra universitet i Leipzig avdekket gruppefiendtlige og autoritære holdninger blant grupper "midt i samfunnet" - altså ikke bare blant de marginaliserte og sårbare gruppene.

I denne paneldebatten samtaler Olivier Decker (Universitetet i Leipzig), Elisabeth Ivarsflaten (Universitetet i Bergen), Steffen Handal (Utdanningsforbundet) og Anders Ravik Jupskås (Senter for ekstremismeforskning, C-REX) om hvordan vi skal forstå det som nå skjer i Europa, og hvordan vi kan forebygge at det ekstreme blir normalt.

Temaer som tas opp er blant annet om denne utviklingen også gjelder i Norge, og hvilke konsekvenser en slik utvikling får for skolen som skal utdanne fremtidige borgere med demokratisk sinnelag. Ordstyrer er Claudia Lenz (Det teologiske Menighetsfakultetet/HL-senteret).

Arrangementet er et samarbeid mellom HL-senteret, Goethe-Institut og Senter for ekstremismeforskning, C-REX.

Paneldebatten foregår på engelsk. Gratis adgang.
 

Publisert 4. mai 2017 13:30 - Sist endret 25. okt. 2018 17:16