Krig, okkupasjon og oppgjør: "Farlig og nødvendig - transport og reise mellom Festung Norwegen og Riket, 1940-45"

I dette foredraget tar historiker Berit Nøkleby for seg en lite påaktet side ved vår krigshistorie. Etter hvert som krigen utviklet seg ble Norge nærmest en øy for okkupasjonsmakten, og forsyningslinjene innenlands var lange. Sjøveien var viktigst, men farlig - på grunn av værforholdene og trusselen fra Royal Navy.

Historiker Berit Nøkleby.

Foredragsholder Berit Nøkleby er historiker og forfatter. Hun har skrevet en rekke bøker om andre verdenskrig, blant annet Josef Terboven: Hitlers mann i Norge, Det tyske okkupasjonsstyret i Norge og Hitlers Norge.

 

Foredraget kan også sees her, direkte eller i opptak

Publisert 22. feb. 2017 13:09 - Sist endret 25. okt. 2018 12:13