Rundebordssamtaler: Nasjonal identitet og minoritetsrettigheter i Sørøst-Asia og Midtøsten

Hvordan påvirker majoritetens religion og etnisitet nasjonal identitet og politisk ideologi, og hvilke konsekvenser har dette for inkludering av minoriteter og vern om deres rettigheter? Rundebordssamtalene samler forskere og fagpersoner fra ulike organisasjoner som arbeider med forhold for etniske og religiøse minoriteter i henholdsvis Indonesia og Myanmar og  i Irak og Libanon. Blant deltakerne er også fagpersoner fra disse landene.

 

Kilde: Wikipedia

Arrangementene 1. desember er fulltegnet.

Samtalene skjer innenfor rammen av Minoritetsnettverket som koordineres av Ingvill Plesner ved HL-senteret.

Blant de norske innlederne i samtalen om Myanmar, Indonesia og Malaysia er:
Iselin Frydenlund, Marte Nilsen, Tore Lindholm, Ellen Stensud,  Kristian Stokke og Audun Aagre

Blant innlederne i samtalen om Irak og Libanon er:
Cecilie Hellestveit, Nils Butenschøn, Kristian Berg-Harpviken, Tom Syring and Khaled Ahmad Zaza

Begge rundebordssamtaler ledes av forsker og nettverkskoordinator Ingvill Plesner

Les programmet for rundebordsamtalen om Myanmar og Indonesia.

Les programmet for rundebordsamtalen om MENA-regionen.

En internasjonal konferanse om tematikken arrangeres 14. - 15. juni 2018. Informasjon om konferansen og påmelding til denne legges ut på HL-senterets nettsider på nyåret.

Publisert 14. sep. 2017 10:20 - Sist endret 26. okt. 2018 01:52