Dembra-konferanse: Frykt og framtidshåp

Hvordan møte polarisering og ekskludering gjennom skolens arbeid med demokrati? Hvordan kan skolens forebyggende arbeid bidra til å styrke demokratisk kompetanse hos individer og gi dem positive erfaringer med deltagelse og tilhørighet?

Konferansen, som er relevant for skoleeiere og -ledere, lærere, lærerutdannere, minoritetsrådgivere, og alle som er interessert i skolens forebyggende arbeid med demokrati, ønsker å gi anledning til refleksjon og diskusjon, og inviterer til to dager med faglig påfyll, diskusjon og dialog.

Det vil være et eget seminar under konferansen som retter seg spesielt mot skoler som har deltatt, eller er interessert i å delta, i Dembra. Seminaret vil gi anledning til erfaringsdeling og inspirasjon.

For program og påmelding gå til dembra.no

Publisert 12. sep. 2017 15:08 - Sist endret 25. okt. 2018 16:16