Åpent seminar: Menneskerettslige premisser for offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn

Hvordan kan aktuelle finansieringsmodeller utformes slik at de er i samsvar med menneskerettighetene og bidrar til inkludering? Spørsmålet er aktuelt i forbindelse med forslaget til en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som etter planen skal sendes ut på høring allerede i vår. 

Foto: UiO/Anders Lien

Seminaret er et samarbeid mellom Norsk senter for menneskerettigheter og HL-senteret og vil drøfte noen sentrale premisser for de ulike modellene primært fra et juridisk perspektiv:

  • Hvordan sikre likebehandling mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn i utformingen av ny offentlig finansieringsordning?
  • Hvilke rammer er gitt gjennom Grunnloven, særlig § 16?
  • Hvilke rammer oppstilles av Den europeiske menneskerettighetsdomstol og FNs menneskerettighetskomite?

Les mer og meld deg på seminaret.

 

Publisert 25. jan. 2017 16:06 - Sist endret 26. okt. 2018 01:22