Kurs: Blir det ekstreme normalt? Om gruppefiendtlige og autoritære holdninger i skolen

Skjer det en normalisering av ekstreme og autoritære holdninger i samfunnet og hva betyr en slik utvikling for det forebyggende arbeid i skolen? Velkommen til kurs på HL-senteret.

Tenke nytt rundt forebygging i skolen?

Myndighetene har lenge satset på å forebygge radikalisering og ekstremisme blant utsatt ungdom som strever med utenforskap og få ressurser, men bør vi tenke nytt på forebyggingsfeltet? 

Dette kurset vil drøfte spørsmål som: 

  • Er ekstreme og autoritære holdninger i ferd med å bli normaliserte i norsk og europeisk kontekst? 
  • Hvordan håndterer vi slike holdninger i klasserommet?
  • Hvilke konsekvenser får normaliseringen av ekstreme holdninger for skolen som skal utdanne morgendagens demokratiske borgere? 

Målgruppe

Lærere, lærerstudenter og andre som er interessert i skolen.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj.

Program og påmelding.

 

Publisert 25. apr. 2017 10:04 - Sist endret 25. apr. 2017 10:14