Til borgerkrigen med kamera og penn

80 år etter den spanske borgerkrigens start inviterer vi til en samtale om noen av datidens fremste norske formidlere av inntrykk fra den brutale krigen. Borgerkrigen, som varte fra 1936 til 1939, var en av de mest ideologisk pregede konfliktene i det 20. århundrets historie. Konflikten dreide seg om forholdet mellom demokrati og diktatur og ble i samtiden oppfattet som en kamp mot europeisk fascisme og for demokratiet.

Foto: Robert Capa 

Like viktig som disse internasjonale sidene ved borgerkrigen var de lokale årsakene. Kampen sto mellom modernisering og tradisjonelt aristokrati og kirkemakt, mellom anarkosyndikalisme og parlamentarisme, mellom demokrati og diktatur i Spania. Og ikke minst sto man overfor det problem som  også i dag preger spansk politikk - Madrid vs. regionene, og da først og fremst Katalonia, Baskerland og Galicia. 

For den europeiske venstresiden ble krigen den store symbolsaken. Mens Italia og Tyskland massivt støttet opprørerne var det bare Stalins Sovjet som støttet republikken med en viss tyngde. 

I samtiden ble journalister og forfattere de store formidlerne og fortolkerne av borgerkrigen. Derfor er det en glede for HL-senteret, i forbindelse med 80-årsmarkeringen av borgerkrigens start, å invitere til en samtale der vi trekker frem og diskuterer noen av datidens fremste norske stemmer, som Nordahl Grieg og Lise Lindbæk. Disse tok begge parti for republikken, men vi ser også på den senere frontkjemperen Per Imerslund og andre norske høyreradikalere som kjempet på Francos side og skrev om borgerkrigen i norsk presse. 

Samtalen blir ledet av HL-senterets direktør Guri Hjeltnes, og hennes samtalepartnere er journalist og forfatter Sigrun Slapgard, forfatter og journalist Gudmund Skjeldal og forfatter og seniorforsker ved HL-senteret Terje Emberland.


Direkte strømming

Publisert 13. aug. 2016 20:19 - Sist endret 26. okt. 2018 00:51