The alien invasion: Innvandringsspørsmålet og antisemittisme i England, 1881 - 1905

Professor  Christhard Hoffmann ser i dette foredraget på situasjonen i England rundt forrige århundreskifte. Jødeforfølgelse og fattigdom i tsarens Russland førte til en strøm av jødiske flyktninger både til USA og til europeiske storbyer. Masseinnvandringen til London skapte kraftige reaksjoner: både solidaritet og hjelp, men også fremmedfiendtlighet og krav om innvandringsrestriksjoner.     

Christhard Hoffmann

Reaksjonene i det engelske samfunn viser typiske reaksjonsmønstre på masseinnvandring i moderne liberale samfunn, og er i høyeste grad aktuell også i dag.

 

Christhard Hoffmann er professor i moderne europeisk historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur - og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og seniorforsker ved HL-senteret. Hans forskningsfelt er migrasjons- og minoritetshistorie, antisemittisme og jødisk historie.  


Direkte strømming


Publisert 8. apr. 2016 15:13 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34