Samtale: Hvem tror de at de er? Er det de som skal redde oss fra religionskonflikter i Norge?

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) feirer 20-års jubileum, men hva har de å feire? Har rådet kun fungert som livssynssamfunnenes interne dialogforum, eller er de skapere av ny politikk i møterommet mellom den sekulære staten og livssynsmangfoldet? 

Panelet, bestående av Anne Sender fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Alexa Døving, seniorforsker ved HL-senteret og Bente Sandvig, fagsjef ved Human-Etisk forbund og nestleder i HL-senterets styre, vil presentere noen av de viktigste sakene til Samarbeidsrådet i lys av spørsmålet om hvilke spor de har satt i norsk politikk og samfunn. 

 


Direkte strømming

Publisert 12. mai 2016 16:02 - Sist endret 25. okt. 2018 15:45