Odd Nansen - nasjonens samvittighet

I dette foredraget gir Nansen-biograf Anne Ellingsen oss eksempler fra Odd Nansens dramatiske liv. Nansen var motstandsmann, satt i tyske konsentrasjonsleire og hjalp flyktninger i stort omfang både før og etter krigen. Fortellingen om hans liv er høyaktuell i en tid da Europa opplever den største flyktningstrømmen siden den andre verdenskrig. 

Foredragsholder Anne Ellingsen.

Foredragsholder Anne Ellingsen har doktorgrad i sosialantropologi, er foredragsholder og skribent. Hun er også seniorforsker ved Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA). 


Direkte strømming


Publisert 10. feb. 2016 09:52 - Sist endret 25. okt. 2018 15:45