Kristne i Midtøsten: Kampen for tilhørighet

Førsteamanuensis Berit Thorbjørnsrud vil i dette foredraget diskutere årsakene til at så mange kristne nå forlater sine hjemsteder. Dette skjer i en del av verden som tradisjonelt har vært preget av religiøs og etnisk pluralisme. I dag tyder mye på at denne pluralismen står for fall, og mange frykter at Midtøstens kristne kan forsvinne for godt fra deres tradisjonelle kjerneområder. Samtidig etablerer andre kristne seg på nye steder, blant annet på Den arabiske halvøy. 

Førsteamanuensis Berit Thorbjørnsrud.

Foredragsholder Berit Thorbjørnsrud er førsteamanuensis i Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO. Hun har blant annet studert Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt, Den ortodokse kirke i Norge og oppblomstringen av kristne kirkesamfunn på Den arabiske halvøy.  


Direkte strømming


Publisert 18. feb. 2016 14:07 - Sist endret 26. okt. 2018 10:15