Krig, okkupasjon og oppgjør: Å holde hjulene i gang? Kampen om norsk lettmetall (1940-45)

I dette foredraget tar Anette Homlong Storeide utgangspunkt i Administrasjonsrådets oppfordring til norsk industri om "å holde hjulene i gang" etter den kaotiske situasjonen som oppsto som følge av det tyske angrepet på Norge 9. april 1940. Dette ble starten på et fem år langt dilemma: Hvor gikk grensen mellom å holde produksjon og sysselsetting oppe, og uakseptabel kollaborasjon med okkupasjonsmakten?

Anette Homlong Storeide

En av de største tyske økonomiske satsingene i Norge under okkupasjonen var storstilt oppbygging av lettmetallindustri til fordel for tysk flyproduksjon. Hvordan forholdt norske aktører seg til det tyske lettmetallprosjektet, og hvor langt gikk de for å holde hjulene i gang? Og hva skjedde med de involverte under rettsoppgjøret?

Anette Homlong Storeide er førsteamanuensis i Europastudier ved NTNU. For tiden arbeider hun med et forskningsprosjekt om internasjonale organisasjoner og utviklingen av globale normer for folkemordsundervisning.


Direkte strømming

Publisert 10. okt. 2016 10:18 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34