Krig, okkupasjon og oppgjør: Jøder og "kunstige jøder"

I høstens siste foredrag i serien "Krig, okkupasjon og oppgjør", drøfter Terje Emberland, seniorforsker ved HL-senteret, bruken av antisemittiske konspirasjonsteorier innen norsk nazisme før og under okkupasjonen. 

Terje Emberland

Hvilken rolle spiller konspirasjonsforestillinger innen det nazistiske og høyreradikale forestillingsunivers? Hvordan ble sammensvergelsesanklager brukt av Nasjonal Samling, både i kampen mot politiske fiender og i interne stridigheter før krigen? Hvilken rolle spilte de i maktkampene mellom Nasjonal Samling og ulike tyske instanser, deriblant SS, under okkupasjonen?

Terje Emberland er dr. philos. og seniorforsker ved HL-senteret. Han har bl.a. vært tilknyttet senterets forsknings-prosjekt om SS og Norge og har - sammen med Matthew Kott - skrevet boken Himmlers Norge. Nordmenn i det storgermanske prosjekt. Høsten 2015 utga han boken Da fascismen kom til Norge.

Se foredraget direkte eller i opptak.

 

Publisert 19. okt. 2016 15:46 - Sist endret 26. okt. 2018 09:27