Konferanse: "Er minoritetsvern god realpolitikk? Krig, statskollaps og regimeendring: Minoriteters rettigheter fra Midtøsten til Myanmar."

Konferansen arrangeres av HL-senteret. Den kommende stortingsmeldingen fra Utenriksdepartementet om veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk danner det politiske bakteppet for konferansen. (Illustrasjon: Gjerholm Design AS).

HL-senteret har gleden av å invitere deg til konferansen "Er minoritetsvern god realpolitikk? Krig, statskollaps og regimeendring: Minoriteters rettigheter fra Midtøsten til Myanmar." Konferansen arrangeres med tilknytning til Minoritetsnettverkets arbeid som er koordinert av HL-senteret.

 

Tid: 5. september kl. 08.30 - 16.00

Sted: HL-senteret, Huk Aveny 56

 

Ofte stilles en verdibasert politikk for å ivareta menneskerettigheter opp mot realpolitiske hensyn i utenrikspolitikken. Med et spesielt fokus på minoriteters rettigheter har vi invitert en rekke forskere, praktikere, byråkrater og andre eksperter til å diskutere om en slik motsetning er reell.

Hvordan påvirker ulike former for minoritetsvern den politiske stabiliteten og demokratiutviklingen i stater preget av konflikt mellom etniske og religiøse grupper? Under hvilke forhold kan en styrking av minoritetsrettigheter bidra til samfunnsstabilitet og under hvilke forhold kan dette bidra til destabilisering?

 

Disse spørsmålene vil bli belyst i ulike sesjoner på konferansen, og legger grunnlag for drøfting av konferansens hovedspørsmål: Er minoritetsvern god realpolitikk? Konferansen vil særlig drøfte eksempler fra Midtøsten og Myanmar.

 

 

Publisert 29. juni 2016 14:49 - Sist endret 6. feb. 2020 17:02