Inndragning av jødenes formuer under okkupasjon og rettsoppgjør

Foredrag ved jurist Christopher Harper. Den 26. oktober 1942 kunngjorde Quisling-regjeringen en lov om inndragning av formuer tilhørende jøder. Dette, og den senere deporteringen i november 1942, var en konsekvens av en politikk som hadde til hensikt å fjerne jødene fra det "nye" Norge. 

Christopher Harper.

Såvel deportering som inndragning ble gjennomført ved betydelig norsk medvirkning. Harper ønsker å belyse omfanget av inndragningen av formuene, hvem som deltok og hvorledes deres medvirkning ble behandlet under rettsoppgjøret.

Foredraget bygger delvis på hans kronikk "Det utelatte oppgjøret", som sto på trykk i Klassekampen 22. mars i år.   

Christopher Harper er jurist og frivillig forskningsassistent ved HL-senteret.


Direkte strømming

Publisert 10. mars 2016 11:56 - Sist endret 23. nov. 2018 14:04