HL-senterets venneforening: Antisemittismen i norsk mellomkrigstid - mellom fremmedskepsis og rasisme

I dette foredraget tar Terje Emberland for seg antisemittismen i mellomkrigstidens Norge. Det fantes en generell fremmedskepsis som også rammet jødene, men i tillegg en rasistisk antisemittisme. I perioder hadde også forestillingen om en jødisk verdens-sammensvergelse sine tilhengere.  

Terje Emberland.

Foredragsholder Terje Emberland er dr.philos. og seniorforsker ved HL-senteret. Han har bl.a. vært tilknyttet senterets forskningsprosjekt om SS og Norge.

Her kan du se et opptak av foredraget.  

Publisert 17. mars 2016 11:01 - Sist endret 23. nov. 2018 14:02