Foredrag: POLIN Museum: Reimagining the past for a Complex Future

Siden åpningen i oktober 2014 har “Museum of the History of Polish Jews i Warszawa” fått stor oppmerksomhet fra media, publikum og eksperter. I foredraget vil museets høyt anerkjente direktør Dariusz Stola fokusere på utfordringer som museet møter.

Dariusz Stola, direktør for POLIN museet.

Polen står helt sentralt i Europas jødiske historie. Etter andre verdenskrig var imidlertid store deler av landets jødiske kulturarv gått tapt. HL-senteret samarbeider med POLIN om å dokumentere jødisk kulturarv i Norge og i Polen.

Samarbeidsprosjektet er også en kanal for dialoger og bevisstgjøring om dagens kulturelle mangfold. Prosjektene sikter mot å fremme grunnleggende verdier på tvers av kulturer og knytter an til dagsaktuelle problemer som antisemittisme og fremmedfrykt i de to landene. 

Dariusz Stola, direktør ved “Museum of History of Polish Jews”, er historiker og professor ved “Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences.” Han har utgitt ti bøker og mer enn hundre artikler innenfor historiske temaer som polsk-jødiske relasjoner, kommunistregimet i Polen oginternasjonal migrasjon i det tyvende århundre.

Vi gjør oppmerksom på at vår gode nabo Folkemuseet har julemarked denne helgen med mye trafikk, og oppfordrer alle til å være ute i god tid. For dere som har mulighet, er det lurt å benytte buss nr. 30 til Bygdøhus. 

Les mer om samarbeidet:

http://www.hlsenteret.no/forskning/jodisk-historie-og-antisemittisme/jewish-cultural-heritage/index.html

http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/2013/Polsk-norsk-samarbeid-om-joedisk-kulturarv

 

Her kan du se foredraget, direkte eller i opptak.

Publisert 19. okt. 2016 16:08 - Sist endret 26. okt. 2018 13:19