Foredrag: Krig, okkupasjon og oppgjør.

Professor Hans Petter Graver vil i foredraget "Dommernes krig" belyse norske og tyske dommeres innsats for, og mot, nasjonalsosialismen. Den tyske nasjonalsosialismen brukte rettsapparatet som en viktig del av undertrykkelse av opposisjon og for å utvikle et samfunn bygget på førerprinsipp og folkefellesskap.

Professor Hans Petter Graver

Norske domstoler ble konfrontert med dette gjennom den tyske okkupasjonen. Nasjonal samling hadde en klar strategi for nazifisering av rettsvesenet og retten.

Hans Petter Graver er professor ved Det juridiske fakultetet, UiO. Han har bl.a. vært opptatt av hvordan rettsstatens dommere og rettslige institusjoner har latt seg bruke i tjeneste for autoritære makthavere. 


Direkte strømming

Publisert 25. mai 2016 10:55 - Sist endret 26. okt. 2018 09:27