Foredrag: Italia og fascismen: Troen på "det nye mennesket"

Som grunnlegger av fascismen og statsminister i Italia fra 1922 til 1943, forsøkte Benito Mussolini å «forme» italienerne etter nye kriterier og verdier – å skape «det nye mennesket». Fascisme-forskere har lenge ment at bevegelsens suksess i stor grad skyldtes vold og krigerske symboler. Foredragsholder Elisabetta Wolffs synspunkt er at oppslutningen først og fremst kan tilskrives Mussolinis politiske budskap.

Benito Mussolini

Wolff plasserer den fascistiske epoke og ideologi i en større sammenheng: Italias politiske historie. Wolff drøfter bl.a. om det var snakk om én type menneske fascistene så for seg, eller om det var flere som kanskje også sto i motsetning til hverandre?

Foredragsholderen utga nylig boken "Italias politiske historie. 476-1945". Hun underviser i moderne historie og samtidshistorie ved Instituttet for arkeologi, konservering og historie ved UiO.

Se foredraget her fra kl. 14.00, eller i opptak.

 

 

Publisert 10. okt. 2016 11:03 - Sist endret 26. okt. 2018 09:27