Foredrag: "Eldgammelt hat" i Bosnia og Rwanda - myter om politisk massevold

I dette foredraget tar historiker Ingjerd Veiden Brakstad for seg 1990-tallets kriger og folkemord i Bosnia-Hercegovina og Rwanda. Bakgrunnen for disse konfliktene ble ofte forklart med “eldgammelt hat”, til tross for at “eldgammelt hat” egner seg dårlig som forklaring på folkemord og andre former for politisk massevold. Likevel hadde denne myten stor innflytelse på hvordan de to hendelsene ble forstått av omverdenen.

Under folkemordet i Rwanda ble nærmere en million mennesker drept.

Myten er knyttet til populære historiske forestillinger om eksotiske og ville steder og mennesker, og ansporet tragiskromantiske og fatalistiske skildringer av to moderne kriger og folkemord. Foredraget fokuserer særlig på hvordan myten om eldgammelt hat kom til uttrykk i norsk presse.

Ingjerd Veiden Brakstad er doktorgradskandidat i historie ved NTNU, og har arbeidet ved Universitetet i Oslo og HL-senteret. Hennes forskning har særlig fokusert på hvordan folkemord og politisk massevold framstilles i pressen, med spesiell vekt på det norske Holocaust og folkemordene i Bosnia og Rwanda.


Publisert 7. okt. 2016 13:57 - Sist endret 25. okt. 2018 17:47