Krig, okkupasjon og oppgjør

"Oppgjøret som rystet Norge", foredrag ved Hans Fredrik Dahl.

Oppgjøret med NS-medlemmer og landssvikere etter 1945 er den største offentlige utrenskingen i Norge. Man ville eliminere de uheldige elementer i en akt av renselse som ble følt nødvendig for at samfunnet kunne bli "normalt" igjen.

Hans Fredrik Dahl

Oppgjøret grep dypere inn i samfunnet enn noen hadde tenkt seg på forhånd. Det som skjedde, rystet Norge – og har fortsatt å gjøre det i flere tiår.

Hvordan ser vi på dette i dag? Det er nylig kommet undersøkelser både av ofrene, av politiet, og av det vi kan kalle rettsoppgjørets teori, under- søkelser som kaster nytt lys over oppgjøret. De vil bli behandlet i dette foredraget, som sikter mot å veie rettsoppgjøret på historiens vekt.


Direkte strømming

 

 

Publisert 4. feb. 2016 15:00 - Sist endret 23. nov. 2018 14:20