Sikres taternes/romanifolkets menneskerettigheter i praksis?

Tater-/romaniutvalget leverte i 2015 sin NOU til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Utvalget konkluderte med at politikken overfor folkegruppen har vært "feilslått og nedbrytende".

 

Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien

Norsk senter for menneskerettigheter og HL-Senteret inviterer til et seminar for å tydeliggjøre de menneskerettslige og minoritetsmessige aspektene ved NOUens hovedfunn og forslag. Program og påmelding.

Publisert 27. jan. 2016 17:39 - Sist endret 1. apr. 2016 10:21