Seminar: "Luther, jødene og antisemittismen"

På 1520-tallet forsvarte Martin Luther jødene mot forfølgelse og hån fra de kristne. Men mot slutten av sitt liv endret han syn. I 1543 utga han et sterkt jødefiendtlig skrift med tittelen «Om jødene og deres løgner». Her argumenter han på en annen måte enn det som var vanlig i senmiddelalderens antijudaistiske teologi. 

Martin Luther

Skriftet er blitt tatt opp igjen og brukt i antisemittisk propaganda i nyere tid. Seminaret vil både belyse Luthers antijødiske argumentasjon og hvordan Luthers jødefiendtlige skrifter ble mottatt i Tyskland og Norge.

 

Program:

Kl. 10.00 – kl. 12.00:

  • Velkommen v/direktør Guri Hjeltnes, HL-senteret
  • Foredrag v/ professor Tharald Rasmussen: «Luthers antijødiske skrifter fra 1543»
  • Foredrag v/ professor Christhard Hoffmann:«Resepsjonen av Luthers ‘jødeskrifter’ i den tyske nasjonalismens antisemittisme (1815-1945)».
  • Foredrag v/ forsker Øivind Kopperud: "Luther og jødene i norsk kirkeliv og prekentekster."

 

Kl. 12.00 – kl. 13.00: lunsj

 

Kl. 13.00 – kl. 14.00:

  • Foredrag v/ dekan Aud Tønnessen: «Var norsk kirkelig likegyldighet overfor nasjonalsosialismens jødeforfølgelse et utslag av luthersk arv?» 
  • Foredrag v/ forlegger og idéhistoriker Håkon Harket: «Hvor luthersk var paragrafen?»

 

Ca. kl. 14.00

  • Paneldiskusjon
  • Spørsmål/kommentarer fra salen

 

Arrangører: Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo og HL-senteret  

Arrangementet er gratis.            

Påmelding: arrangement@hlsenteret.no

                

Publisert 1. juli 2016 09:28 - Sist endret 26. okt. 2018 06:25