Internasjonal konferanse: "Roma and Cross-Border Migration in Europe From the 18th Century until after the Second World War"

Etter den første verdenskrig ble passet obligatorisk reisedokument i Europa. Eller som den østerrikske jøden Stefan Zweig skrev i sin selvbiografi, Verden av i går: "Før hadde mennesket bare en kropp og en sjel. I dag må en dessuten ha et pass, ellers blir en ikke behandlet som et menneske." For omreisende minoriteter, og spesielt rom-minoriteten, hadde dette store konsekvenser.

I januar 1934 ble 34 norske rom avvist av norske myndigheter på grensen mellom Tyskland og Danmark. Avvisningen var begrunnet i paragraf 3 i Fremmedloven, som forbød sigøynere adgang til Norge. Loven var gjeldende fra 1927 til 1956. Foto: Klok Foto

Transnasjonale migrasjonsmønstre har utfordret nasjonalstatene siden før første verdenskrig. På denne konferansen vil HL-senteret invitere til en interdisiplinær, sammenlignende analyse av nasjonal grensekontroll og rom-minoritetenes grensekryssing fra 1800-tallet fram til etter 2. verdenskrig.

Helt konkret vil konferansen stille spørsmål som: Hvilke tiltak ble satt inn for å stoppe rom? Hvilke land var pådrivere for tiltakene? Hvordan ble tiltakene håndhevet? Hvilke konsekvenser hadde dette for rom-familiene? HL-senteret har invitert forskere fra England, Sveits, Frankrike, Belgia, Italia og de skandinaviske landene for å bidra til å sammenligne og å analysere ulike «case-studies» av grensekontroll.

Dr. Michael Stewart, University College of London og forfatter av boken «The Gypsy ‘menace’. Populism and the new anti-gypsy politics», vil være key note speaker på konferansen. 

Konferansen er et samarbeid med Universitetet i Bolzano (Italia) og Centre national de la recherche scientifique (CNRS, Frankrike) og er støttet økonomisk av Utenriksdepartementet.

Se programmet for konferansen her.

Konferansen vil foregå på engelsk.


Direkte strømming

Publisert 1. juli 2016 09:54 - Sist endret 26. okt. 2018 12:19