HL-senterets venneforening: Norsk politi i skyggen av SS

Foredragsholder Øystein Hetland, doktorgradsstipendiat ved HL-senteret, arbeider med et prosjekt om norsk politi under andre verdenskrig. De tyske okkupantene, og spesielt SS, hadde et klart mål for det norske politiet: Det skulle bli en ivrig og overbevist håndhever av nazistisk politikk.

Øystein Hetland.

For å oppnå dette ble politiet omorganisert og politimenn utsatt for et sterkt ideologisk press. Aktive motstandere i politiets rekker ble forfulgt og nazister sluset inn. Norske politimenn ble beordret til å ta del i forfølgelsen av jøder og politiske motstandere.

Hvordan svarte den jevne norske politimann på dette radikale angrepet på rettsstaten og gjeldende forståelser av hva en norsk politimann skulle være?

Publisert 19. okt. 2016 15:38 - Sist endret 25. okt. 2018 17:16