HL-senterets venneforening: Carl von Ossietzky - et speil for vår tid

I dette foredraget vil Inge Eidsvåg gi bakgrunnen for tildelingen av Nobels fredspris i 1936 til Ossietzky, og vise hvordan Ossietzky-saken ble et brennpunkt for datidens politiske kamper. Eidsvåg vil også argumentere for at Ossietzky kan være et speil som gjør oss i stand til å avsløre maktens ufølsomhet og gjenkjenne sivilt mot.

Carl von Ossietzky

I 1936 ble den tyske redaktøren og pasifisten Carl von Ossietzky tildelt Nobels fredspris for 1935. Joseph Goebbels kalte ham "en notorisk landsforræder", og Aftenposten mente at pristildelingen burde bli "overlatt til smilet, hvor den rettelig hører hjemme".

Hvem var Carl von Ossietzky - og hvorfor skapte denne prisen så sterke reaksjoner, både i Norge og Tyskland? 

Inge Eidsvåg er forfatter og tidligere mangeårig rektor ved Nansenskolen på Lillehammer. Han har mottatt flere priser for sitt kultur- og dialogarbeid.

Publisert 23. sep. 2016 12:44 - Sist endret 26. okt. 2018 11:17