HL-senterets venneforening: Hitlers Norge - fem år med urett og diktatur

Berit Nøkleby vil med utgangspunkt i boken Hitlers Norge snakke om hvordan landet ble styrt i de fem okkupasjonsårene. Sentralt i foredraget står Wehrmacht, Reichskommissar, politi og domstoler, et regime der makt var rett, Hitlers ord loven, og der det ikke var noen sikkerhet for liv, eiendom eller frihet.

Wehrmacht hadde til tider nesten en halv million mann i landet, hele 22 hærdivisjoner var innom for kortere eller lengre tid, og landet ble bygget ut som en festning for å stå imot den allierte invasjonen som aldri kom. Om Norge likevel slapp forholdsvis lett, viste okkupasjonen klart hvor forferdelig Hitlers styre ville blitt for alle i hans Neuropa.

Berit Nøkleby er cand.philol. med historie hovedfag og har utgitt en rekke bøker om norsk okkupasjonshistorie, deriblant to bind av verket Norge i krig, om de norske SIS-agentene i Pass godt på Tirpitz, om Josef Terboven, om tyskernes bruk av dødsstraff i Skutt blir den, om Gestapo og om rettsoppgjøret i Krigsforbrytelser.

Publisert 2. sep. 2016 13:34 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34