Debatt: Fremstillinger av jødisk historie og Holocaust i Norge og Polen

Både i Norge og Polen ble den jødiske minoriteten forsøkt utryddet under Holocaust. I ettertid har fremstillinger av jødisk historie skapt debatt. Hvilke temaer er fortsatt problematiske? Hvordan håndterer Norge og Polen ansvaret for jødenes skjebne under Holocaust og antisemittisme i dag? Og hva gjør de to landene for å synliggjøre jødisk kulturarv som en integrert del av europeisk kultur og historie? 

Fragmenter av ødelagte gravsteiner ved Remu-synagogen i Krakow.

Panelet:

  • Dariusz Stola, professor, historiker og direktør ved POLIN, Museum of the History of Polish Jews i Warzawa
  • Mats Tangestuen, historiker og faglig leder ved Jødisk museum i Oslo
  • Monika Koszyńska, formidler og leder av ungdomsavdelingen ved POLIN, Museum of the History of Polish Jews i Warzawa
  • Irene Levin, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Stipendiat Vibeke Moe, HL-senteret, og Joanna Krol, POLIN, vil lede debatten.

 

Litt om debattdeltakere:

Dariusz Stola, direktør ved POLIN Museum of the History of Polish Jews. Stola er historiker og professor ved Institutt for politiske studier, ved Polish Academy of Science. Han er også forsker ved Center for Migration Research, Universitetet i Warszawa. Han har publisert ti bøker og mer enn hundre artikler om polsk-jødisk historie, kommunistregimet i Polen og om internasjonal migrasjon i det 20. århundre. Stola har forelest i historie i mange år og har sittet i rådgivende organ for flere polske og internasjonale institusjoner og tidsskrift.

Monika Koszyńska, leder av «Youth Education Unit» ved POLIN Museum of the History of Polish Jews siden mars 2013. Koszyńska er uteksaminert fra Universitetet i Warszawa med en mastergrad i pedagogikk, og har tolv års erfaring som lærer og veileder. Hun har erfaring både fra «Center for Citizenship Education» og «The Institute for National Remembrance». Hun har mange publikasjoner om utdanningsprosjekter og muntlig historie som redskap i klasserommet.

Irene Levin, professor emerita ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun var leder for det første nasjonale PhD-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk. I tillegg til publikasjoner innen samfunnsvitenskap, har hun publisert flere artikler om Holocaust i Norge og fenomenet stillhet. Levin var i ni år medlem av HL-senterets styre, og har vært engasjert i utviklingen av den permanente utstillingen ved senteret.

Mats Tangestuen er faglig leder ved Jødisk museum i Oslo. Han er utdannet historiker ved Universitet i Bergen. Tangestuen har vært med og laget flere utstillinger om Holocaust og jødisk liv i Norge, blant annet «Husk oss til livet. Jødiske skjebner 1940-1945», samt intervjuene til dokumentaren med samme navn.

 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, og POLIN Museum of the History of Polish Jews (Warszawa) er medarrangører, og debatten inngår i EØS-prosjektet «Jewish Cultural Heritage», et bilateralt samarbeid mellom Norge og Polen.

Språk: Engelsk.

 

 

 

 

Publisert 4. mars 2016 13:28 - Sist endret 1. apr. 2016 10:19