2016 - Side 3

Tid og sted: 14. feb. 2016 14:00, HL-senteret

I dette foredraget gir Nansen-biograf Anne Ellingsen oss eksempler fra Odd Nansens dramatiske liv. Nansen var motstandsmann, satt i tyske konsentrasjonsleire og hjalp flyktninger i stort omfang både før og etter krigen. Fortellingen om hans liv er høyaktuell i en tid da Europa opplever den største flyktningstrømmen siden den andre verdenskrig. 

Tid og sted: 13. feb. 2016 14:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

"Oppgjøret som rystet Norge", foredrag ved Hans Fredrik Dahl.

Oppgjøret med NS-medlemmer og landssvikere etter 1945 er den største offentlige utrenskingen i Norge. Man ville eliminere de uheldige elementer i en akt av renselse som ble følt nødvendig for at samfunnet kunne bli "normalt" igjen.

Tid og sted: 8. feb. 2016 18:30, HL-senteret

Foredrag ved Hallvard Tjelmeland.

Foredraget vil ta for seg dei ulike fasane med mottak av flyktningar. Desse omfattar «displaced persons» - først og fremst jødar like etter krigen - til dei ulike gruppene av kaldkrigsflyktningar, særleg un- garske og tsjekkiske, til omslaget i asyl- og flyktningsituasjonen frå slutten av 1980-talet. Det vil bli trekt linjer heilt opp til dagens store auke i talet på asylsøkarar og flyktningar.

Tid og sted: 7. feb. 2016 14:00, HL-senteret

Foredrag ved professor Bernt Hagtvet om det totalitære samfunn i overvåkingssamfunnets tidsalder. Orwell har som ingen annen beskrevet det totalitære diktaturs altomspennende kontroll med tankeliv så vel som bevegelser. I dette foredraget stiller Hagtvet spørsmålet: Har Orwell fått rett i sine dystre spådommer, ja, er dagens samfunn til dels verre enn hans dystopi?

Tid og sted: 31. jan. 2016 14:00, HL-senteret

Foredrag av historiker Marthe Hommerstad, forfatter av den nylig utkomne Falsen-biografien "Stridsmannen". Christian Magnus Falsen var en av de sterke forkjemperne for jødeparagrafen i Grunnloven under debattene på Eidsvoll. I hans verden skulle vernet om den nye staten trumfe de fleste hensyn. I dette foredraget tar Hommerstad for seg Falsens syn på jødene. 

Tid og sted: 27. jan. 2016 15:00, Minnesmerket over deporterte norske jøder, Akershuskaia

Den internasjonale Holocaustdagen markeres ved minnesmerket over deporterte norske jøder på Akershuskaia. H.K.H Kronprins Haakon vil være tilstede, og dagens hovedtaler er statsminister Erna Solberg. Les mer om dette, andre arrangement og litt om bakgrunnen for dagen.