Rasisme og antisemittismens historie

Foredrag ved Cora Alexa Døving. Begrepet rasisme har vært brukt om forferdelige hendelser, monumental urettferdighet og stor lidelse gjennom tidene. Men det beskriver også hendelser, ytringer og holdninger vi finner rundt oss til daglig.

Se foredraget.

Cora Alexa Døving

Rasisme som fenomen arter seg på ulike måter og rettes mot forskjellige grupper. Hvordan kan vi gjenkjenne rasisme i dagens Norge - og hva kan antisemittismens historie lære oss om rasisme?

Cora Alexa Døving er seniorforsker ved HL-senteret. Hennes forskningsfelt er bl.a. minoriteters vilkår i Norge, rasisme, islamofobi og antisemittisme. Hun har skrevet mange artikler og bøker – den siste boken sammen med Sindre Bangstad som kom ut i år: «Hva er rasisme».


 

 

Publisert 14. okt. 2015 14:13 - Sist endret 22. nov. 2018 14:44