Okkupasjonsregimer i det tyskdominerte Europa 1939-1945. En typologi

Historiker og statsviter Odd-Bjørn Fure belyser i dette foredraget hvordan de tyske okkupasjonsregimene var meget forskjellige og fundert på ulike hensyn. De viktigste av disse var majoritetsbefolkningens plassering i nazistenes trosforestillinger om rasehierarkier, territorienes geostrategiske betydning og landenes ressurser for krigføringen.

 

Foredragsholder Odd-Bjørn Fure. Foto: HL-senteret

Det dypeste skillet gikk mellom okkupasjonsregimer hvor majoritetsbefolkningen var plassert på bunnen av rasehierarkiet og dermed utpekt for fordrivelse og massemord, og der majoritetsbefolkningen var på toppen og skulle ideologisk omvendes i nazistisk retning. Okkupasjonsregimenes karakter og den okkupasjonspolitikken som ble ført, ble bestemmende for hvordan befolkningen reagerte.

Foredragsholder Odd-Bjørn Fure er tidligere direktør ved HL-senteret og har også vært professor i moderne historie ved Universitetet i Bergen. Han leder nå HL-senterets NFR-prosjekt «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt. Norge i et komparativt perspektiv.»


Direkte strømming

Publisert 15. aug. 2015 19:12 - Sist endret 25. okt. 2018 14:15