Militær motstand, javisst, men var ikke den sivile motstand viktigst i Norge?

Foredrag ved Arnfinn Moland: Hva kan defineres som sivil motstand? Like etter at Josef Terboven hadde innført ettpartistaten, kom første forordning som slo fast at “Offentlige tjenestemenn som etter sin politiske holdning ikke byr noen sikkerhet for at de med hele sin kraft vil medvirke til den politiske nyordning, kan avskjediges fra tjenesten”. Flere yrkesgrupper ble stilt på prøve. 

Den militære motstand var også viktig - Milorgleder Jens Chr. Hauge snakket i 1943 om “betydningen for fremtiden at folket kan finne styrke og selvrespekt i vissheten om at befrielsen ikke bare var en gave fra andre, men også et resultat av egen innsats.” Arnfinn Moland er leder for Norges Hjemmefrontmuseum og han har utgitt mange bøker om bl.a. hjemmefronten, likvidasjoner og Gunnar Sønsteby. Arrangementet er en del av prosjektet " Et ufritt Norge - 2. verdenskrig 70 år etter", som er et samarbeid mellom HL-senteret og Universitetet i Oslo. Foredraget holdes i Gamle Festsal på UiO, Karl Johans gate.


Direkte strømming av foredraget

 

Publisert 10. mars 2015 15:25 - Sist endret 25. okt. 2018 14:15