Hvorfor er millioner av mennesker på flukt?

Hvorfor er det så mange mennesker rundt i verden på flukt? Er det krig, religion, naturkatastrofer eller fattigdom som er årsakene? Siden andre verdenskrig har det aldri vært så mange mennesker på flukt i verden og historiene bak dette blir også stadig mer sammensatte. 

Blant de mange som nå flykter er det også en stor del som blir forfulgt på grunn av sin tro. Foredragshiolder Meyer vil formidle kunnskap om og inntrykk fra flere reiser til kriserammede områder og opphold i flyktningleirer. Johan Kristian Meyer har vært fagdirektør for flyktningsaker i Utenriksdepartementet siden 2010. Kafeen på HL-senteret er åpen.


Direkte strømming

Publisert 10. mars 2015 09:39 - Sist endret 25. okt. 2018 14:15