Hvor kom fascismen fra?

Foredrag ved Jon Rognlien. Fascisme-begrepet brukes i mange sammenhenger, og diskusjonene om hva som kan kalles fascisme og ikke, tar ingen ende. Men hva betyr egentlig selve ordet? Hva fikk Mussolini til å velge fasces-symbolet og hvor hadde han sine ideer fra?

Se foredraget.

Jon Rognlien

I foredraget blir vi kjent med forfatteren Gabriele D’Annunzio og hans utopistiske Fiume-stat, vi møter elitesoldatene «Gli Arditi» fra 1. verdenskrig og den sosialistiske agitatoren Benito Mussolini. Linjene trekkes fra romertiden, den franske revolusjonen og Garibaldi fram til bruken av fasces-emblemet på dagens norske politiskilt.

Jon Rognlien er oversetter, essayist og litteraturkritiker. Han har skrevet artikler om italiensk politikk, film, litteratur og historie. Rognlien har også forsket på den norske ml-bevegelsen og utga i 2009 «Den store ml-boka – norsk maoisme sett nedenfra».

 

 

Publisert 27. okt. 2015 10:58 - Sist endret 22. nov. 2018 14:52